C L U B J A A R PLAN 2017/2018  2 G E T H E R

Het nieuwe Rotary jaar 2017/2018 ligt voor ons en we maken er (weer) een heel mooi jaar van in onze Vriendenclub, want dat is het (ook)

Een vriendenclub; maar daar blijft het niet bij; het wezen van Rotary is een levenshouding die in het kort hierop neerkomt, dat je belangstelling voor je medemens hebt en je medeverantwoordelijk voelt voor de wereld om je heen en daarvan de consequenties aanvaardt door je kennen en kunnen niet alleen te gebruiken om je een bestaan te verwerven, maar beide ook belangeloos in dienst stelt van de samenleving waar je deel van uitmaakt.

Onze club duidt dat aan met het begrip “service”

Op welke terreinen kunnen we service bieden ? We hebben daarvoor 4 “Avenues”

  • Clubservice in de eigen club t.o.v. clubgenoten
  • Vocational Service in het dagelijkse leven waar men normaal gesproken de meeste mensen ontmoet
  • Community Service in de plaatselijke/regionale samenleving, waar je dagelijks bezig bent
  • Service in internationaal verband; als wereldburger

 

Ontstaan en groei van Rotary

Rotary werd in 1905 in Chicago door de jonge advocaat Paul Harris en vier vrienden opgericht. Het idee van hen was in de keiharde en corrupte maatschappij van Chicago (in die tijd! (en wellicht nog?) een groepje zakenlieden regelmatig bij elkaar te brengen, bij toerbeurt (“by rotation”; vandaar de naam Rotary) op de zaak bij een van de leden van de groep, om in die bijeenkomsten onderlinge vriendschappen te verdiepen en als een “goed mens” zaken te doen.

De eerste groep van Paul Harris heeft zich gestaag uitgebreid en zo is de Rotary Club Chicago ontstaan, een paar jaar later door een tweede club in San Francisco.

In 1910 telde de USA 16 clubs. In 1911 werden in Winnipeg, Dublin en Belfast de eerste buitenlandse clubs gevormd, waarmee de organisatie Rotary International werd.

1923 was het jaar dat Rotary ook in Nederland het levenslicht zag. Amsterdam had de eerste club van ons land. In Nederland bestaan nu ca. 450 clubs met meer dan 20.000 Rotarians.

De start van Rotary Club Amsterdam Zuidoost

Toen in de 50’er jaren Amsterdam zich flink had uitgebreid, werden er nieuwe clubs gevormd in Mokum; in Zuid, West en Noord en in 1957 in Oost.

Onze club Amsterdam Zuidoost is officieel van start gegaan op 26 mei 1984. Op die dag vond de charteruitreiking plaats tijdens een feestelijke middag en avond in het Lido.

In december 1980 vroeg de toenmalige Gouverneur C.Colenbrander aan 3 leden van de Rotary Club Amsterdam-Oost (R.Key, H.P.M.van Hekelum Stuyt en J.H.Strumphler Tideman) te onderzoeken of er draagvlak was voor een Rotary Club in het toen nog in ontwikkeling zijnde gebied Amsterdam Zuidoost, Diemen en Ouderamstel.

Er kwam op 3 februari 1982 een positief bericht van dit driemanschap en de Gouverneur van dat jaar E.Herzberger benoemde in het voorjaar Rob Key tot zgn. “special representative”. Op 14 oktober 1982 vond in Hotel Casa400 een eerste kennismakingsbijeenkomst plaats voor de toen uitgenodigde kandidaat-leden;

Frits Claassen (die ook de eerste clubvoorzitter zou worden), Arthur Isaac, Ben van Kleef, Huub Ligthart, René Marti, Jeroen Noordervliet, Bul Terlingen en Niek Wegbrans.

Een volgende stap volgde, de installatie op 24 februari 1984. De charteruitreiking op 26 mei 1984 markeert de officiële geboortedatum van de club.

De club groeide gestaag door een geplande uitbreiding van 2 a 3 leden per jaar. In 1989 bedroeg het aantal leden 33.

De club deed actief mee aan de internationale Polio actie en zette een hulpverleningsproject op in de Nederlandse Antillen.

In 1986 verhuisde club van Casa400 naar “De Oude Prins” in Ouderkerk a.d. Amstel, ook het Planetarium in Gaasperdam was een bijeenkomst-locatie en nu dan de Amsterdam Old Course.

In 2019 bestaat onze club dus 35 jaar ! Reden voor een feestje ?


Commissies

Naast de elk jaar roulerende voorzitter is de samenstelling van het Dagelijks Bestuur ongewijzigd. Andre Wegener Sleeswijk en David Simon blijven respectievelijk penningmeester en secretaris voor het clubjaar 2017/2018.

De Commissie Community Service wordt geleid door Oele Steenks en hij doet dat samen met de voorzitter. Het doel van de commissie is activiteiten te sponsoren binnen ons clubgebied en coördineert die activiteiten en evenementen die de club organiseert.

Zo staat een grote sponsoravond gepland op 15 november a.s. t.b.v. de speeltuin in Driemond t.b.v. kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Wij organiseren deze avond samen met RC RANA (Amstelveen) en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en de commissie rekent op de onvoorwaardelijke medewerking en ondersteuning om van dit project een groot succes te maken.

In het voorjaar van 2018 wordt een tweede event georganiseerd voor Community Service. Dit event zal met name een “hands on” karakter krijgen, waar leden en anderen de handen uit de mouwen steken. Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk en er zal maandelijks een update volgen.

Vocational Service

Dit ligt in de eerste plaats op de weg van de individuele Rotarian; het dagelijkse werk niet alleen maar zien als een manier om geld voor levensonderhoud te verdienen, maar ook als een mogelijkheid een bijdrage te leveren aan het welzijn van de mensen in de sfeer van de dagelijkse werkzaamheden.

Deze individuele vocational service heeft 2 facetten; het beroep of bedrijf in de club te brengen en de Rotary in het beroep of bedrijf !

De Vocational service commissie heeft hierin zeker een taak. Ze moet vooral de clubleden inspireren en er voor zorgen dat er regelmatig “beroepspraatjes” worden gehouden. Ook kan ze actief zijn in het werven van sprekers met als onderwerp bv. bedrijfsbeleid, relatie werkgever/werknemer, gezondheidszorg e.d. en vele andere onderwerpen.


Commissie Ledenwerving

In het afgelopen jaar is een start gemaakt om ledenwerving (nog meer) prioriteit te geven. Gelukkig konden we een nieuw lid verwelkomen, maar meer (jongere) leden zijn een must voor de club om bestaansrecht te houden.

Het item ledenwerving zal absoluut de hoogste prioriteit moeten hebben.

In het clubjaar 2017/2018 worden minimaal twee clubborrels gehouden.

Deze komen op de betreffende vrijdagen in de plaats van de Clublunch.

Voor deze borrels staat de deur voor een ieder open en kunnen belangstellenden op een laagdrempelige wijze kennis maken met onze club. Desgewenst kunnen ook de partners aanwezig zijn.

Daarnaast is de beste wijze van ledenwerving het uitnodigen van geschikte personen voor de lunch, hen een praatje laten houden, kennis te maken met onze club en regelmatig terug te vragen.

PR Commissie/webmaster

Up to date houden van de website is de taak van deze commissie, maar het stimuleren van de leden om de website te gebruiken. Regelmatig zal een update van onze site gemaakt moeten worden en redactionele input is onontbeerlijk.

Verslagen van “partneruitjes”, fotomateriaal, evenementen, weekberichten e.d. zullen op de site met inlogcode voor de leden, verschijnen. Ook de “algemene” info-website zal moeten worden ge-updatet.

Programma Commissie

Jan Donner zal ook in het nieuwe clubjaar de organisatie van door de leden aangedragen sprekers op zich nemen. Een oproep aan allen om sprekers “aan te dragen” (wellicht ook met een interesse om clublid te worden!)

Wij rekenen in elk geval op 1 x per maand een spreker!


Weekberichten

Bijgaand vind u een lijst van de week waarin u geacht wordt verslag te doen van de wekelijkse lunchbijeenkomst. Kunt u om welke reden dan ook deze taak niet vervullen, regel dan zelf met een ander clublid de vervanging.


Wekelijkse lunches

Indien u NIET bij een lunch aanwezig kunt zijn, is het absoluut belangrijk, om dit tijdig, doch in elk geval niet later dan de woensdagavond  20.oo uur VOOR de wekelijkse vrijdaglunch via de clubsite af te melden.

Ieder die zich na woensdagavond 20.oo uur afmeldt wordt als “No show” geregistreerd en de lunch wordt dan in rekening gebracht.


Avondjes van 6

Ook in het clubjaar 2017/2018 zijn we voornemens weer “avondjes van 6” te organiseren

3 in het najaar (vanaf september) en 3 in het voorjaar (tussen februari en april 2018)

Gastheren/gastvrouwen die hun huis willen “open zetten” om 5 clubleden te ontvangen, worden verzocht zich bij het secretariaat te melden ( met de door de gastheer/gastvrouw geplande datum!)

Deze avonden zijn een “must” om de onderlinge fellowship (nog) meer te versterken.

  

Partner-uitjes

Een aantal partner-uitjes staan weer gepland;

15-10-2017     bezoek met rondleiding aan het SAAN Museum, Diemen; met lunch

                       11.00 – 13.30 uur

15-11-2017     GROTE SPONSORAVOND; diner-dansant

17-12-2017     Eindejaars Brunch     (locatie wordt nader bekend gemaakt)

29-04-2018     4 mei activiteit          (locatie en programma wordt nog bekend gemaakt)

27-05-2018     bezoek met rondleiding Grand Hotel Het Scheepvaarthuis

                        14.00 – 16.00 uur met koffie/thee complet


Rotary Zomer Carrousel

Dit jaar doen wij wederom mee aan de Rotary Zomer Carrousel, welke ons District weer heeft geïnitieerd. De data welke al bekend zijn;

  • 20 juli RC Amstel,
  • 25-7 RC Amstelveen,
  • 2 augustus RC RANA,
  • op 25 augustus zijn wij gastheer

zodra meer gegevens bekend zijn, op welke avonden, locaties e.d. en de data van de andere deelnemende clubs zullen wij vanzelfsprekend informatie sturen. Onnodig te zeggen dat wij de wens uit spreken dat vele clubleden ook eens een bezoekje aan de andere clubs gaan brengen en dat wij allen aanwezig zijn als wij gastheer zijn voor de andere clubs.


Bezoek nieuwe Gouverneur

De inkomend Gouverneur heeft het voornemen een andere invulling te geven aan de tournee die tot op heden gebruikelijk was. Wij horen daar binnenkort meer over en houden u graag op de hoogte.

Verdere toelichting en informatie over de verschillende in dit bericht vermelde activiteiten ontvangt u vanzelfsprekend tijdig van ondergetekenden.

Wij spreken van ganser harte de hoop uit dat het (weer) een goed en actief Rotary jaar mag worden.

Leo Endedijk, voorzitter 2017/2018             David Simon, secretaris 2017/2018