Wat Wie Mogelijke uitkomst
1. Potentieel kandidaat–lid komt in contact met een clublid – als spreker, gast of omdat hij/zij gevonden is – en wordt gepolst over mogelijke belangstelling lid te worden. Clublid dat het contact heeft/zou kunnen leggen gezien classificatie/achtergrond/werk-woonomgeving Er is wel of geen belangstelling in een mogelijk kandidaat-lidmaatschap.
2. Indien positief, mogelijk na een informeel clubbezoek (meelunchen, maar het doel van ledenwerving is niet expliciet aan de orde), wordt verzocht het LUC formulier in te vullen Zie boven Ingevuld formulier komt terug bij de LUC
3. LUC toetst in eerste instantie op de meest voor de hand liggende criteria en nodigt de persoon uit voor een gesprek met de LUC LUC maakt kennis met het kandidaat-lid, legt het Rotary lidmaatschap, incl. consequenties en die bij RC AZO in het bijzonder uit en legt de procedure uit LUC en/of kandidaat–lid beide positief
4. LUC laat het formulier (evt. met commentaar) meesturen met het weekbericht Leden hebben 14 dagen om gegronde bezwaren tegen de kandidaat in te dienen bij LUC of voorzitter Bij gegronde bezwaren nader overleg, anders gaat procedure verder
5. Het kandidaat–lid maakt een 4-tal lunches mee LUC of voorzitter introduceert kandidaat – kandidaat vertelt iets over achtegrond. Na ca een maand spreken club en kandidaat zich uit over continuering
6. Installatie of separatie volgt