Screening van goede doelen, projecten, stichtingen etc. die in aanmerking willen komen voor een presentatie, wordt aangescherpt. De commissie Community Service doet vooronderzoek als dit nodig wordt geacht. Alle externe verzoeken om een project of goed doel te presenteren, dienen derhalve eerst bij de Voorzitter Community Service te worden aangemeld.

Wanneer een goed doel of project plenair wordt gepresenteerd tijdens de clublunch, geldt dit als een serieuze aanbeveling naar de clubleden tot ondersteuning. De stelregel wordt echter dat er tijdens een presentatie niet direct een toezegging wordt gedaan. Dit gebeurt pas achteraf na consultatie van de clubleden.