Het R3Open Dansevent ondersteunt twee doelen: Prins Willem Alexander Manage, paardrijden voor gehandicapte kinderen en Nederlandse Stichting Rollatordansen.
In het planjaar wordt structureel uitgekeken naar 1, wellicht 2 concrete goede doelen/projecten in het werkgebied Amsterdam Zuidoost die kunnen worden ondersteund vanuit het volgende R3Open als fundraising instrument.

In het planjaar wordt tevens gestart met het opzetten van een onderwijsproject dat de jeugd van Amsterdam Zuid Oost nieuwe perspectieven dient te geven.
De inzet van de clubleden zal primair in de sfeer van expertise, organisatie en inspiratie liggen tijdens het clubjaar. Het is de bedoeling dat de club twee tot drie jaar aan het project zal werken, met de optiek om het daarna in handen van een stichtingsbestuur te kunnen geven.
Tijdens het planjaar is er verder de mogelijkheid om enkele kleinere goede doelen/projecten te ondersteunen in Amsterdam Zuidoost, met een bijdrage tussen de 500 tot 100 euro.